י-ד הציב ,88 'סמ ןחבמ
זי-אי הציב ,89 'סמ ןחבמ
דכ-חי הציב ,90 'סמ ןחבמ
אל-הכ הציב ,91 'סמ ןחבמ
חל-בל הציב ,92 'סמ ןחבמ
ו-ב הנשה שאר מ-טל הציב ,93 'סמ ןחבמ