בי-ו הליגמ ,103 'סמ ןחבמ
טי-גי הליגמ ,104 'סמ ןחבמ
וכ-כ הליגמ ,105 'סמ ןחבמ
ב ןטק דעומ בל-זכ הליגמ ,106 'סמ ןחבמ