ז-ב תוכרב ,1 'סמ ןחבמ
די-ח תוכרב ,2 'סמ ןחבמ
אכ-וט תוכרב ,3 'סמ ןחבמ
חב-בכ תוכרב ,4 'סמ ןחבמ
הל-טכ תוכרב ,5 'סמ ןחבמ
במ-ול תוכרב ,6 'סמ ןחבמ
טמ-גמ תוכרב ,7 'סמ ןחבמ
ונ-נ תוכרב ,8 'סמ ןחבמ
גס-זנ תוכרב ,9 'סמ ןחבמ
ז-ב תבש-דס תוכרב ,10 'סמ ןחבמ