בי-ו ןיבורע ,33 'סמ ןחבמ
טי-גי ןיבורע ,34 'סמ ןחבמ
וכ-כ ןיבורע ,35 'סמ ןחבמ
גל-זכ ןיבורע ,36 'סמ ןחבמ
מ-דל ןיבורע ,37 'סמ ןחבמ
זמ-אמ ןיבורע ,38 'סמ ןחבמ
דנ-חמ ןיבורע ,39 'סמ ןחבמ
אס-הנ ןיבורע ,40 'סמ ןחבמ
חס-בס ןיבורע ,41 'סמ ןחבמ
הע-טס ןיבורע ,42 'סמ ןחבמ
בפ-וע ןיבורע ,43 'סמ ןחבמ
טפ-גפ ןיבורע ,44 'סמ ןחבמ
וצ-צ ןיבורע ,45 'סמ ןחבמ
גק-זצ ןיבורע ,46 'סמ ןחבמ
ו-ב םיחספ הק-דק ןיבורע ,47 'סמ ןחבמ