בי-ו ןישודיק, 190 'סמ ןחבמ
וכ-כ ןישודיק, 192 'סמ ןחבמ
גל-זכ ןישודיק, 193 'סמ ןחבמ
מ-דל ןישודיק, 194 'סמ ןחבמ
זמ-אמ ןישודיק, 195 'סמ ןחבמ
דנ-חמ ןישודיק, 196 'סמ ןחבמ
אס-הנ ןישודיק, 197 'סמ ןחבמ
חס-בס ןישודיק, 198 'סמ ןחבמ
הע-טס ןישודיק, 199 'סמ ןחבמ