ו-בי תוחנמ 316, 'סמ ןחבמ
טי-גי תוחנמ 317, 'סמ ןחבמ
וכ-כ תוחנמ 318, 'סמ ןחבמ
גל-זכ תוחנמ 319, 'סמ ןחבמ
מ-זל תוחנמ 320, 'סמ ןחבמ
זמ-אמ תוחנמ 321, 'סמ ןחבמ
דנ-חמ תוחנמ 322, 'סמ ןחבמ
אס-הנ תוחנמ 323, 'סמ ןחבמ
חס-בס תוחנמ 324, 'סמ ןחבמ
הע-טס תוחנמ 325, 'סמ ןחבמ