אי-ה ריזנ 161, 'סמ ןחבמ
הכ-טי ריזנ 163, 'סמ ןחבמ
בל-וכ ריזנ 164, 'סמ ןחבמ
נג-מז ריזנ 167, 'סמ ןחבמ
הטוס-סא ריזנ 169, 'סמ ןחבמ ב