זי-אי םירדנ 149, 'סמ ןחבמ
דכ-חי םירדנ 150, 'סמ ןחבמ
אל-הכ םירדנ 151, 'סמ ןחבמ
חל-בל םירדנ 152, 'סמ ןחבמ
המ-טל םירדנ 153, 'סמ ןחבמ
בנ-ומ םירדנ 154, 'סמ ןחבמ
טנ-גנ םירדנ 155, 'סמ ןחבמ
וס-ס םירדנ 156, 'סמ ןחבמ
גע-זס םירדנ ,157 'סמ ןחבמ
פ-דע םירדנ ,158 'סמ ןחבמ
זפ-אפ םירדנ ,159 'סמ ןחבמ
אצ-חפ םירדנ ,160 'סמ ןחבמ, ד-ב ריזנ