הכנות לליל הסדר

 

להלן רשימת המאכלים שיש להכין לפני ערב פסח:_

- מצה 4 כזיתות כ 120 גרם לפחות לכל נפש. יש מחמירים ואוכלים 150 גרם (5 כזיתות).

- יין כ 260 גרם לפחות, לכל נפש. לפוסקים כחזו"א כ 600 גרם. ויש המכינים כוס חמישית לאליהו, ואין שותים כוס זו.

- ביצה ביצה אחת לכל נפש, ויש המכינים ביצה רק לבכורות מלבד הביצה המונחת בקערה.

- מרור חסה שני כזיתות = כ 60 גרם לכל נפש . לחולים ולזקנים כ 36 גרם.

- כרפס עלה קטן לכל נפש.

- חרוסת כדי לטבל בה פעמים.

- מי מלח כדי לטבל פעם אחת. אפשר להכין מיץ לימון או חומץ עם מים במקום מי מלח.

- זרוע או בשר צלי מיועד לקערה בלבד, לא למאכל.

- אוכל טוב מלבד כל אלה, יש להכין מאכלים משובחים וכלים נאים לסעודה.

 

להלן רשימת שאר הדברים שיש להכין לפני ערב פסח:

- קערה לשולחן ליל הסדר.

- כוסות המכילות לפחות 90 גרם. ויש הנוהגים להכין עוד כוס גדולה לכבוד אליהו הנביא.

- נרות שני נרות ארוכים שיספיקו עד סוף ההגדה.

אם חל פסח ביום א' יש להכין 2 מערכות פמוטים ונרות.

אם חל פסח ביום ה' (בחו"ל) יש להכין מערכות פמוטים ונרות.

- מקום ישיבה כך שיכולים כולם להיסב.

- הגדות יש להכין הגדה לכל נפש ועדיף הגדה אחידה לכל המשפחה.

 

להלן רשימת דברים שכדאי לבדוק לפני ערב פסח:

- מעשר לבדוק אם כל המאכלים מעושרים כראוי.

- חלה לבדוק אם הופרשה חלה מהמצות, ואם יש לו ספק, או שאין במצות שעור חלה, יפריש בלא ברכה.

- טבילת כלים אם קנה כלים חדשים מנכרי או מתוצרת נכרי צריך להטבילם.

עירוב חצרות

עושים עירוב חצרות מדי שנה בשנה ורגילים לעשות את העירוב עם מצה בשיעור חצי קילו בערך, ובדרך כלל עושים זאת בערב פסח. ויש שנהגו לעשות בשבת חול המועד. ויעשו את העירוב אחרי מנחה, לפני השקיעה ולפני כניסת שבת. אם אין שהות לכך, יעשו עירובי חצרות לפני מנחה. העירוב צריך להעשות על ידי חכם המכיר את ההלכות, וכן יעשה: יקנה הרב את המצות ויגבהן טפח ואחר כך יתן אותן לאדם אחר ויאמר לו: "זכה בעירוב זה לאחינו בני ישראל הדרים פה עמנו ושיבואו לדור בעיר הזאת שיסמכו לטלטל על ידו מרשות לרשות בשבת וביום טוב".

 

ויגביה הזוכה את המצות טפח, ואחר כך יקח הרב את המצות ויברך: נהגו להניח את מצות

 

העירוב בבית הכנסת, במקום בולט, ויש שעושים קופסה נאה ועליה כותבים: "עירוב חצרות", ובתוכה מניחים את המצות.