הראשון לציון

הרב מרדכי אליהו שליט"א

הלכות פסח

"החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". רובו של החודש ימים טובים: בראש חודש ניסן הוקם המשכן וי"ב יום הקריבו הנשיאים את קרבנם, בו נגאלו ממצרים ובו עתידין להגאל. ולכן יש בו הלכות מיוחדות.

 

חובה על כל איש ישראל לשנן לעצמו היטב במשך ימים אלו את ההלכות הקשורות לחג הפסח. ורבים מיראי ה' וחושבי שמו נוהגים להתחיל בזה מיום פורים ולומדים את ההלכות יום יום, שכן "שואלין בהלכות הפסח שלושים יום קודם הפסח".