שיעורים וזמנים לפסח

 

 

א. זמן "צאת הכוכבים" כעשרים דקות אחרי השקיעה

 

ב. זמן "עמוד השחר" הוא שמינית היום לפני הנץ החמה שמינית הזמן שמהזריחה לשקיעה

 

ג. "שעה זמנית" = 12\1 מעלות השחר עד צאת הכוכבים

 

ד. סוף זמן אכילת חמץ = 4 שעות זמניות אחרי עלות השחר

 

ה. סוף זמן ביעור חמץ = 5 שעות זמניות אחרי עלות השחר

 

ו. "חצות היום" לענין מלאכה, ו"חצות הלילה" הם באותה שעה וזה כחצי שעה לפני הזמן המופיע

בלוחות כ"מנחה גדולה"

 

ז. "שעה עשירית" שממנה והלאה אסור לאכול בערב פסח היא כשלוש שעות זמניות לפני השקיעה והיא כחצי שעה לפני זמן "מנחה קטנה" המופיע בלוח

 

כזית מצה או מרור

27 גרם במשקל

כביצה

56 גרם במשקל

"אכילת פרס"

תוך ארבע דקות

"רביעית"

87-90 גרם

 

לחולים:

 

כזית מצה

20 גרם

כזית מרור חסה

18 גרם